mandag, 17. december 2018

BETA-VERSION

Velkommen til BETA-versionen af Anbragt-Barn.dk / TvangogMagt.dk - vi er igang med at udvikle siden og det er derfor BETA-versionen du sidder med her. Derfor kan der være snydet sig enkelte fejl ind i teksten, som vi løbende vil rette til, når disse opdages.

Kom gerne med inputs med både ris og ros til webplatformen, så vi kan få en rigtig god side, som fortæller om hele anbringelsesområdet. Har du idéer til yderligere ting på webplatformen eller vil selv bidrage med tekst så er du velkommen til at skrive til redaktion@anbragt-barn.dk

hilsen redaktionen

Skribenter søges

Teamet bag Anbragt-Barn.dk søger skribenter, der fagligt har lyst til at skrive på webplatformen. Er det dig, så kontakt os for yderligere eller hvad du kunne tænke dig at bidrage med til webplatformen til gavn for alle de familier, der årligt rammes af en anbringelse.

Skynd dig at tilmelde dig som rådgiver

For at vi kan få godt gang i vores webplatform herunder lister over advokater, støttepersoner, bisiddere mm så vil der kun i en kort periode ikke blive taget en fee for optagelse på de respektive lister. 

Alle indtægter som kommer ind vil gå til videreudvikling og drift af webplatformen. Hvis man har lyst til at donere et beløb er man også velkommen til dette. 

Hilsen Teamet bag Anbragt-Barn.dk / TvangogMagt.dk

Hvad sker der når den kommunale myndighed vil anbringe et barn?

For mange familier er det et chok, når et barn skal anbringes og det kommer for mange som et slag de ikke regner med at det kommer.

Derfor står mange helt uforstående overfor hvad der skal ske når et barn skal anbringes. Teamet bag Anbragt-Barn.dk/TvangogMagt.dk vil her prøve at guide dig igennem de forskellige emner. således at det bliver lettere at forstå hvad der sker. En anbringelse kan ske både som frivillig og som tvang.


Du står ikke alene med en anbringelse
I Danmark anslås det at der er ca 11.-13.000 børn og unge anbragt enten frivilligt eller tvangsanbragt i de forskellige typer af anbringelser, som der findes. Det har ikke været muligt for redaktionen at finde det nøjagtige beløb på hvad det koster samfundet som helhed, men der fornuftigt bud er ca 13-15 mia kroner. Dette er relativt et meget stort beløb af det der bruges samlet via Serviceloven, hvor der årligt bruges i omegnen af 45 mia. kroner til at hjælpe personer som har behov for dette. 

Vi vil her forsøge at beskrive en typisk sag hvad der sker, og typisk med hvem er med til møderne og hvordan foregår det hele. 

Som lovgivningen er lige nu er der 4 instanser, hvor man behandler en sag om anbringelse. Det er hos (når du trykker på boksen, så vil du kunne læse mere om denne instans)

Sådan finansieres TVANGogMAGT.dk / Anbragt-Barn.dk

Webplatformen TVANGogMAGT.dk / Anbragt-Barn.dk er en uafhængig webplatform, som har set sin start i 2017.

Gennem de sidste par år har der været etableret netværksgrupper for forældre til anbragte børn, og admins har følt at der var behov for at udvide med en webplatform, hvor der bliver fortalt mere i detaljer omkring de forskellige ting der foregår i forbindelse med en anbringelse.

Webplatformen har ikke donationer fra store organisationer, men finansieres alene af de reklameindtægter og fremhævede rådgivere, som får mulighed for at fortælle ekstra om hvad det er de kan tilbyde af deres ydelser.

Fremhævede rådgivere

Advokater, §54-støttepersoner, psykologer og bisiddere

Forskellige typer af anbringelse

Både ved en anbringelse, der kan være frivillig eller af tvangsmæssigt karakter, så kan selve anbringelsesformen varierer. Det er kommunen, der beslutter hvor barnet skal bo, og som bestemmer anbringelsesstedet, som dækker de behov for særlig støtte barnet har. Særlige behov som er blevet belyst i den børnefaglige §50 undersøgelse. De forskellige anbringelsessteder som plejefamilie, døgninstitution og opholdssteder er vidt forskellige og har hver deres facon at fungere på mht leveregler og dagligdag. Du har ret til at blive hørt inden kommunen træffer beslutning om valg af anbringelsessted. Normalt vil du og barnet besøge det eller de steder, som kommer på tale. Typisk har opholdsstedet ofte informationsmateriale, der beskriver stedet. Her vil vi gennemgå i overblik de forskellige typer:

Netværksanbringelse

også kladet Netværksplejefamilie. Kommunen skal først og fremmest undersøge, om dit barn kan bo hos nogen i jeres familie eller omgangskreds.

I givet fald skal de godkendes som netværksplejefamilie og gennemgå en kort uddannelse. En netværksplejefamilie får dækket de omkostninger, der er forbundet med at have barnet eller den unge boende, men får ikke vederlag ligesom andre plejefamilier.

Eget værelse

Anbingelse af unge kan også ske på eget værelse, hvor der er tilknyttet personale som kan hjælpe den unge i hverdagen

Plejefamilie

Barnet kan også anbringes i en plejefamilie, som er godkendt af kommunen til at matche de behov barnet har. Du har selv mulighed for at være med til at godkende plejefamilien til dit barn

Et plejeforældrepar, der er godkendt til at have et eller flere plejebørn, og som har gennemgået en kort uddannelse.

Kommunal plejefamilie

Har barnet nogle særlige behov som en alm plejefamilie ikke kan støtte, så kan der anvendes det der hedder kommunal plejefamilie, som har særlige kompetencer og lidt mere uddannelse. 

Med den ekstra kompetence og uddannelse kan de tage sig af børn med særlig vanskeligheder som har brug for ekstra støtte i behandlingen.

Socialpædagogisk opholdssted

og døgninstitutioner er meget forskellige. Nogle har flere afdelinger, men typisk bor børnene eller de unge i mindre grupper, og der er medarbejdere døgnet rundt. Nogle steder har deres egen skole.

Men fælles for dem alle er, at der er skiftende personale som behandler barnet for sin særlige behov.

Andre muligheder

Udover de nævnte muligheder så kan der også blive tale om ophold på kostskole, efterskole og skibsprojekter, hvor børn og unge kan anbringes uden for hjemmet.

Forældrekompetenceundersøgelse

Nogle gange vil I blive udsat for at der skal laves en forældrekompetenceundersøgelse. Dette sker for at afklare, hvad der er til barnets bedste. Her tages udgangspunkt i det enkelte barn og hvilke muligheder forældrene har til at tage vare på dette barn. 

En sådan undersøgelse bør kun gennemføres hvis der er behov for yderligere indsigt i hvordan barnet gode udvikling kan gennemføres, og hvor det så besluttes at der skal gennemføres en psykologisk undersøgelse.

Forældrekompetenceundersøgelser bør gennemføres ved brug af flere metoder, herunder samtaler med forældrene, samtaler med barnet, observationer af samspillet mellem barn og forældre samt evt. relevante psykologiske tests

Det er vigtigt at der fokuseres på både styrker og svagheder ved forældrenes relation til og med samspillet med barnet. Resultatet af undersøgelsen må ikke indeholde anbefalinger om konkrete foranstaltninger, men skal beskrive barnets støtte- og udviklingsbehov sammenholdt med hvordan forældrene kan opfylde disse.

Når undersøgelsen er færdig skal der foretages en grundig gennemgang med forældrene om undersøgelsens konklusioner og vurderinger.

Informationerne på Anbragt-Barn.dk har ikke til formål at levere professionel rådgivning. Kopiering af artikler og andet materiale er ikke tilladt uden aftale med Anbragt-Barn.dk

Newsletter

Tilmeldi dig vores nyhedsmail. så går du ikke glib af nyheder eller historier

Vi spammer ikke!

PIXEL_TEXT_LEGAL